Trädvård

Trädvård är ett område där många frågeställningar kan dyka upp.

Plantering
Vad ska man tänka på?

Unga träd
Uppbyggnadsbeskärning? Vad vill du ha för typ av träd? Fruktträd, prydnadsträd eller vårdträd? Forma trädet tidigt så att den passar på den plats du valt även när det vuxit upp.

Äldre/gamla träd
Genom underhållsbeskärning med försiktig och skonsam beskärning bibehålls trädets vitalitet. Riskbedömning.

Häckar/buskage
Dessa klipps efter önskemål och på, för sorten, lämpligt sätt.

Formklippning och hamling
Detta är två olika sätt att behålla ett träd i rimlig storlek.